Arıcılığı Geliştirme Projesi

 

        İlçemizde tarımsal üretime elverişli arazilerin az olduğu bölgelerdeki yetiştiricilerimizin kırsal alanda gelir seviyesinin arttırılması hedeflenmektedir.