BAYKAN KAYMAKAMLIĞI GÜVENLİK KORUCUSU ALIMI İLANI
 
BAYKAN Kaymakamlık Makamından duyurudur.
Baykan İlçesi mülki sınırları içinde bulunan Tütenocak, Karakaya Köyleri ile Baykan İlçe Merkezinde azalan güvenlik korucusu sayılarının takviye edilmesi maksadıyla, Tütenocak köyü 15 (On), Karakaya köyü 1 (Bir), Baykan İlçe Merkezi 15 (Onbeş) olmak üzere, toplam (31) Güvenlik Korucusu alımı yapılacaktır.
İstekliler, Baykan İlçe Kaymakamlığı Resmi Internet Sitesinden                                   (www.baykan.gov.tr), Baykan Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğünden ya da Baykan İlçe Jandarma Komutanlığından temin edecekleri Güvenlik Korucusu Alımı Başvuru Kılavuzunda belirtilen şartları taşımaları halinde 03.08.2017 ve 13.08.2017 tarihleri arasında müracaat edebileceklerdir.
 
İSTEKLİLERE İLANEN DUYURULUR.

GÜVENLİK KORUCULARIN GÖREVE ALIMINDA ARANACAK ŞARTLAR.

(Güvenlik Korucuları Yönetmeliği İkinci Bölüm Md.6)

1. T.C vatandaşı olmak ve erkek olmak

 

2. Askerlik hizmetini yapmış olmak,

 

3. Okuryazar olmak,

 

4. Kamu haklarında mahrum bulunmamak,

 

5. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 216’ıncı maddesinin 1’inci fıkrasında yazılı; halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçlarından mahkum olmamak,

 

6. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis ve yahut affa uğramış olsa bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, uyuşturucu almak ve satmak, suçtan karşılanan mal varlığı değerlerini aklama, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

 

7. 3713 sayılı terörle mücadele Kanunundan sayılan terör suçlarına katılmamış ve bu konuda hüküm giymemiş olmak,

 

8. Kan davasına karışmamış ve bu konuda hüküm giymemiş olmak,

 

9. Hali hazırda görevlendirileceği köyde ikamet etmek,

 

10. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek seviyede hastalığı, sakatlığı ve akıl hastalığı bulunmamak, 

 

11. Siyasi parti üyesi olmamak,

 

12. Köy muhtarlığı ve ihtiyar heyeti üyeliği hariç mahalli idarelerin seçimle göreve gelen organlarında görevli olmamak Şartları dikkate alınacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GÜVENLİK KORUCULARIN MÜRACAATLARINDA İSTENECEK BELGELER 

 

 

(Güvenlik Korucuları Yönetmeliği İkinci Bölüm Md.8)

 

1. Güvenlik korucusu olarak görevlendirilmek isteyenler, Baykan İlçe Jandarma Komutanlığına bir dilekçeyle başvururlar.

 

2. Başvuru dilekçesine aşağıdaki belgeler eklenir:

 

            a. Nüfus cüzdanının tasdikli bir örneği ve vukuatlı nüfus kayıt örneği.

 

            b. Diploma veya okuryazar olduğuna dair İl veya İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden alınmış belge.

 

            c. Askerlik görevini yapmış olduğuna dair belge.(Askerlik şubesinden alınmış)

 

            (ç) Resmi kuruluşlardan alınmış, Güvenlik koruculuğu yapmasına ve silah kullanmasına mani bir sağlık sorunu olmadığını gösterir, sağlık kurulu raporu. (Not: Tam teşekküllü hastanelerden alınacaktır, ilk müracaatta sağlık raporu alınmayacak olup, spor testi ile mülakat sınavını geçen adaylardan istenecektir)

 

            d. 6 adet vesikalık fotoğraf.

 

            e. Sabıka kaydı. (Not: Sabıka kaydı Arşiv kaydı ile birlikte istenecektir.)

 

            f. Görevlendirileceği köyde oturduğuna dair ikametgâh ilmühaberi.

 

 

GÜVENLİK KORUCULARIN GÖREVE ALIMINDA İZLENECEK SÜREÇ

 

1. GÜVENLİK KORUCULUĞU ALIMI İÇİN MÜRACAATTA BULUNUP ŞARTLARI UYAN ŞAHISLAR İLE İLGİLİ AŞAĞIDA BELİRTİLEN SÜREÇ İZLENECEKTİR;

 

a. Müracaat Taleplerinin İlçe Jandarma Komutanlığınca alınması

   

    (03 Ağustos 2017 – 13 Ağustos 2017)

 

b. Müracaat taleplerine ait belgelerin incelenmesi

 

    (14 Ağustos 2017)

 

c. Fiziki Yeterlilik Testi Uygulanması.

 

   (Şınav – Mekik- 3000 metre (3 km.) Koşu (15 Ağustos 2017)    

 

ç. Başarılı olan adayların ikamet ettikleri köy/mah. gruplandırılması yapılarak mülakat sınavının yapılması

 

   (16 Ağustos 2017)

 

d. Sonuçları Açıklanması

 

    (17-18 Ağustos 2017)

 

 

 

SİİRT VALİLİĞİ TARAFINDAN BAYKAN İLÇESİNE TAHSİS EDİLEN 31 ADET GÜVENLİK KORUCU KADROSUNUN DAĞILIMI
 
İLÇE
TAHSİS EDİLEN KADRO
YERLEŞİM YERİ
KADRO MİKTARI
Baykan
31
Baykan Merkez
15
Tütenocak
15
Karakaya
1
TOPLAM
31