İLÇE İDARE ŞUBE BAŞKANLARI KAYMAKAM MEHMET TUNÇ BAŞKANLIĞINDA TOPLANDI
 
İlçe İdare Şube Başkanları toplantısı Baykan Kaymakamlığı toplantı salonunda Kaymakam Mehmet TUNÇ başkanlığında gerçekleştirildi.
 
İlçedeki kamu düzeninin sağlanması, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun en üst seviyede tutulması, vatandaşımızın öncelikleri olan kamu hizmetlerinin sunumunda eğitimde, sağlıkta en iyi olanı hedefleyerek hizmet sunmak amacıyla tüm kamu görevlilerinin gereken azami hassasiyetle ilçeye katma değer sağlamak amacıyla çalışacaklardır.
 
İlçe İdare Şube Başkanları toplantısında Kaymakam TUNÇ’un açılış konuşmasının ardından gündemde yer alan maddelerin görüşülmesi ve fikir alış verişi ile devam etti. Toplantı da;
 
17/10/2018 tarihli ve E.1350 sayı ile tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarına gönderilen “Kamu Hizmet Sunumuna Dair Talimatlar” eksiksiz ve etkin bir şekilde uygulanmaya devam edilecektir. Tüm kurumlar hizmetlerini Kamu Hizmetleri Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre sunacak ve hizmet sunumunda aksamaya mahal verilmeyecektir.
Mali ve parasal tüm işlemlerde mali mevzuat hükümlerine açıklık, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde azami hassasiyet gösterilecektir.
Tüm kurumlar yaptığı iş ve işlemlerde hukukilik ve kanunilik ilkeleri doğrultusunda hareket edecek; bağlantılı iş yapan kurumlardan gelen talepler hukuki boyutta ele alınacak, değerlendirilecek ve sonuçlandırılacaktır.
Sunmuş olduğu hizmette aksama meydana getiren, vatandaşı mağdur eden personel ve kurum hakkında gerekli yasal işlem yapılacağı bilinecek ve buna göre hareket edilecektir.
İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından yardım alacak kişiler hakkında itinayla sosyal araştırmalar yapılarak değerlendirmeye alınacaktır.
Vatandaşların ve kamu kurumlarının talepleri kurumlar nezdinde İVEDİ azami koordinasyonla karşılanacaktır.
Tüm kamu kurumlarının personelleriyle toplantılar yapılacak; ilçemizdeki kamu hizmeti ve eğitimdeki başarı kalitesinin artırılması sağlanacaktır.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce okula devam etmeyen öğrenciler konusu titizlikle takip edilecek ve okullaşma oranının artırılması çalışmaları titizlikle devam edecektir.
İlçe Orman İşletme Şefliğince köylülerin orman konusundaki ve ağaçlandırma talepleri titizlikle incelenecek, imkanlar dahilinde karşılanmaya çalışılacaktır. Gerekirse bu konuda İl Müdürlüğü ile irtibata geçilerek destek talebinde bulunulacaktır.
Toplum Yararına Çalışma (TYP) programı kapsamında işe alınan personellerin program kapsamında etkin ve verimli şekilde çalışmaları sağlanacaktır. Sorun çıkaran ve görevini ifa etmeyen personeller hakkında tutanak düzenlenerek gerekli yasal işlemler yapılacaktır.
Kaymakamlık Proje Ofisi ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından projeler takip edilecek, DİKA başta olmak üzere kalkınma ajanslarının proje konusundaki bilgilendirmeleri takip edilecek ve yapılan projelerle İlçemizin sağlanan bu desteklerden azami şekilde faydalanması yoluna gidilecektir.
İlçe genelinde ve kurumlardaki uygulamada birlik sağlanması için toplantıda konuşulan ve alınan tüm kararlar; kurum amirlerince toplantı düzenlenerek personellere aktarılacaktır.