Seracılığı Geliştirme Projesi

     

        İlçemiz kırsalında yapılmakta olan örtü altı yetiştiriciliğini yaygınlaştırarak birim alandaki verimliliğin ve gelir seviyesinin arttırılması hedeflenmektedir.